Blog de Chryss

16 mai, 2008

Fanadihadiana tany Cambridge hono !

Loisir — Par istraky @ 12:56

Arkaa ny fndadhiaainaa noatan'ny onviesrtie an'i "Cmabrigde", dia tsy ny flarihaan'ny lirtea ao atnain'ny tney aokry no zvaa-deibhe fa ny letira vohlaaony sy ny fnraay iahny no tnokoy hiaetprka aimn'ny tonraey. Ny abmniy na mkonirntoaa tntaeakra aza dia azo vkaina soa aamn-tasra ny tney rteerha.  Sitraa hnoo ny ati-dhaon'ny ooemlblnoa tsy mkaamy ny ltiera tisriaary fa tgona dia ny tney mtiabatmra.

Mety efa nahita daholo ilay "version française" ngamba isika dia niniako navadika tamin'ny teny Malagasy andramana raha mety tokoa. Asa ahoana ny fahitanareo azy hoe mitombona tokoa ve ?

Ity ilay version amin'ny teny frantsay. 

Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odrre des ltteers dnas un mot n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire siot à la bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot.

 


Commentaires

Powered by LifeType